Miễn phí kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế (TOEIC, TOELF...)

Miễn phí kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế (TOEIC, TOELF...) một cách nhanh chóng chính xác, có kết quả ngay tại: http://goo.gl/A6m8Md

Chỉ dành riêng cho Cựu Sinh viên TOPICA khi đăng ký từ ngày 18/03/2014 đến ngày 02/04/2014

http://www.topica.edu.vn/
http://tuyensinh.topica.edu.vn/